خرید آفلاین با سامانه #۲۰۲۰*۷۸۸* شارژ و تمدید طرح

سرویس های غیر حجمی بدون قطعی

📝 اطلاعیه مهم⚠️ ⚠️ ⚠️

📣 توجه 📣

مشترکین محترم توجه داشته باشین تمامی سرویس های زیر ۱ چهارم ترافیک برای سایت های بین المللی میباشد؛ برای مثال سرویس سه ماهه پیش پرداخت ۱ مگ  مصرف منصفانه ماهیانه ۱۰۰ گیگ، ۲۵ گیگ برای سایت های بین المللی یا  ۱۰۰ گیگ برای سایت های داخلی میباشد.

⚠️این سرویس ها اول هر ماه برای مشترک شارژ میشود و آخر ماه اگر حجمی از آن مانده باشد میسوزد و دوباره اول ماه مجدد شارژ میشود. و در صورتیکه اواسط ماه حجم مشترک تمام شود بسته های غیر حجمی مختص تعرفه های جدید را میتوانند خریداری کنند، که به ماه بعد منتقل میشود
در صورت اتمام حجم ، اینترنت قطع نمی شود بلکه طبق مصوبه ۲۶۶ ، در ماه جاری مشترک محدودیت سرعت پیدا می کند.
و در اولین روز ماه بعدی محدودیت برداشته شده و بسته غیرحجمی اضافه می شود و سرعت مجدد افزایش پیدا می کند.

نکته : بعد از اتمام حجم ، تا پایان ماه جاری سرعت بین ۱۲۸ تا ۵۱۲ کاهش پیدا می کند.
نکته : بعد از اتمام حجم  ، تا پایان ماه جاری امکان استفاده از سایتهای داخلی بر اساس اعلام سازمان تنظیم مقررات می باشد.
نکته : برای رفع محدودیت های بالا بسته غیرحجمی خریداری نمایید = افزایش سرعت و استفاده از کلیه سایتها بدون محدودیت

نکته : قیمت ترافیک داخل نصف قیمت ترافیک بین الملل می باشد نسبت مصرف ۱ به ۴
دانلود لیست سایت های داخلی

پیشنهاد : بسته ۵۱۲ سقف سرعت با پایه ۵۱۲ کیلوبیت بسته شده است ، پیشنهاد می شود از بسته های ۱ مگ و ۲ مگ استفاده شود که سقف سرعت ۱۶ مگ بسته شده اند.

مشترک گرامی خواهشمند است موارد بالا را با دقت مطالعه نمایید 

سرویس سه ماهه 512kbps مصرف منصفانه ماهیانه 40 گیگ جمعا 120 گیگ
40000 تومان
10 گیگ سایت های خارجی (اینترنت) در ماه
یا 40 گیگ سایت های داخلی (اینترانت) در ماه
سرویس شش ماهه 512kbps مصرف منصفانه ماهیانه 40 گیگ جمعا 240 گیگ
76000 تومان
10 گیگ سایت های خارجی (اینترنت) در ماه
یا 40 گیگ سایت های داخلی (اینترانت) در ماه
سرویس یکساله 512kbps مصرف منصفانه ماهیانه 40 گیگ جمعا 480 گیگ
143500 تومان
10 گیگ سایت های خارجی (اینترنت) در ماه
یا 40 گیگ سایت های داخلی (اینترانت) در ماه

سرویس سه ماهه 1 مگ آپ 16 مگ مصرف منصفانه ماهیانه 100 گیگ جمعا 300 گیگ
63000 تومان
25 گیگ سایت های خارجی (اینترنت)در ماه
یا 100 گیگ سایت های داخلی (اینترانت)در ماه
سرویس شش ماهه 1 مگ آپ 16 مگ مصرف منصفانه ماهیانه 100 گیگ جمعا 600 گیگ
123000 تومان
25 گیگ سایت های خارجی (اینترنت)در ماه
یا 100 گیگ سایت های داخلی (اینترانت)در ماه
سرویس یکساله 1 مگ آپ 16 مگ منصفانه ماهیانه 100 گیگ جمعا 1200 گیگ
231000 تومان
25 گیگ سایت های خارجی (اینترنت)در ماه
یا 100 گیگ سایت های داخلی (اینترانت)در ماه

سرویس سه ماهه 2 مگ آپ 16 مگ مصرف منصفانه ماهیانه 150 گیگ جمعا 450 گیگ
79500 تومان
37.5 گیگ سایت های خارجی (اینترنت) در ماه
یا 150 گیگ سایت های داخلی (اینترانت)در ماه
سرویس شش ماهه 2 مگ آپ 16 مگ مصرف منصفانه ماهیانه 150 گیگ جمعا 900 گیگ
152500 تومان
37.5 گیگ سایت های خارجی (اینترنت) در ماه
یا 150 گیگ سایت های داخلی (اینترانت)در ماه
سرویس یکساله 2 مگ آپ 16 مگ مصرف منصفانه ماهیانه 150 گیگ جمعا 1800 گیگ
287500 تومان
37.5 گیگ سایت های خارجی (اینترنت) در ماه
یا 150 گیگ سایت های داخلی (اینترانت)در ماه

سرویس سه ماهه 3 مگ آپ 16 مگ مصرف منصفانه ماهیانه 210 گیگ جمعا 630 گیگ
109000 تومان
52.5 گیگ سایت های خارجی (اینترنت)در ماه
یا 210 گیگ سایت های داخلی (اینترانت)در ماه
سرویس شش ماهه 3 مگ آپ 16 مگ مصرف منصفانه ماهیانه 210 گیگ جمعا 1260 گیگ
212500 تومان
52.5 گیگ سایت های خارجی (اینترنت)در ماه
یا 210 گیگ سایت های داخلی (اینترانت)در ماه
سرویس یکساله 3 مگ آپ 16 مگ مصرف منصفانه ماهیانه 210 گیگ جمعا 2520 گیگ
403000 تومان
52.5 گیگ سایت های خارجی (اینترنت)در ماه
یا 210 گیگ سایت های داخلی (اینترانت)در ماه

ترافیک مازاد قدیم 

مشترکین حجمی قدیمی

قابل استفاده برای کلیه طرح های حجمی قدیم مخابرات و قابلیت ذخیره بعد از اتمام زمان
( ترافیک [حجم] باقی مانده از قبل، در طرح های بعدی قابل استفاده می باشد و نمی سوزد )

بسته حجمی 1 گیگ ترافیک
2150 تومان
بسته حجمی 2 گیگ ترافیک
4350 تومان
بسته حجمی 3 گیگ ترافیک
6500 تومان
بسته حجمی 5 گیگ ترافیک
9800 تومان
بسته حجمی 10 گیگ ترافیک
18500 تومان
بسته حجمی 20 گیگ ترافیک
37000 تومان
بسته حجمی 50 گیگ ترافیک
92500 تومان
بسته حجمی 100 گیگ ترافیک
185000 تومان

ترافیک مازاد آستانه

مخصوص مشترکین سرویس های نامحدود جدید

توجه : مشترکین حجمی قدیم مجاز به خرید این بسته نمی باشند
( ترافیک [حجم] باقی مانده از قبل، در طرح های بعدی قابل استفاده می باشد و نمی سوزد )

ضریب مصرف سایتهای داخلی و بین الملل ۱ به ۴ می باشد.

12 گیگ ترافیک مازاد غیر حجمی
6500 تومان
20 گیگ ترافیک مازاد غیر حجمی
10300تومان
40 گیگ ترافیک مازاد غیر حجمی
19500تومان
80 گیگ ترافیک مازاد غیر حجمی
38000 تومان
200 گیگ ترافیک مازاد غیر حجمی
92500 تومان
400 گیگ ترافیک مازاد غیر حجمی
174000 تومان

خدمات دیگر سامانه نت ۲۰۲۰