051-38481172,09306202095 info@net2020.ir

خرید آفلاین با سامانه #۲۰۲۰*۷۸۸*

جشنواره سرویس های غیرحجمی  غزال پاییزه

سرویس 12 ماهه 2 مگ آپ 16 مگ ویژه شهرستان تربت حیدریه ،گناباد ، بجستان
111000 تومان
ماهانه 20 گیگ بین الملل (خارجی)
یا 80 گیگ داخلی
این سرویس ویژه شهرستان تربت حیدریه ،گناباد ، بجستان می باشد در صورت خرید دیگر شهرستانها ، سرویس اعمال نخواهد شد
سرویس 6 ماهه 2 مگ آپ 16 مگ ویژه شهرستان تربت حیدریه ،گناباد ، بجستان
55600 تومان
ماهانه 20 گیگ بین الملل (خارجی)
یا 80 گیگ داخلی
این سرویس ویژه شهرستان تربت حیدریه ،گناباد ، بجستان می باشد در صورت خرید دیگر شهرستانها ، سرویس اعمال نخواهد شد
نام طرحمدت زمانحجم کلی (گیگ)حجم خارجی (بین الملل)حجم داخلیقیمت نهایی 
سرویس 512kb آپ 2 مگ6 ماهه240 گیگ خارجی یا 960 گیگ داخلیماهانه 40 گیگماهانه 160 گیگ76,000 تومانسفارش
سرویس 512kb آپ 2 مگ12 ماهه480 گیگ خارجی یا 1920 گیگ داخلیماهانه 40 گیگماهانه 160 گیگ143,500تومانسفارش

نام طرحمدت زمانحجم کلی (گیگ)حجم خارجی (بین الملل)حجم داخلیقیمت نهایی 
سرویس 1 مگ آپ 16 مگ3 ماهه75 گیگ خارجی یا 300 گیگ داخلیماهانه 25 گیگماهانه 100 گیگ63,000تومانسفارش
سرویس 1 مگ آپ 16 مگ6 ماهه360 گیگ خارجی یا 1440 گیگ داخلیماهانه 60 گیگماهانه 240 گیگ123,000تومانسفارش
سرویس 1 مگ آپ 16 مگ12 ماهه720 گیگ خارجی یا 2880 گیگ داخلیماهانه 60 گیگماهانه 240 گیگ231,000تومانسفارش

نام طرحمدت زمانحجم کلی (گیگ)حجم خارجی (بین الملل)حجم داخلیقیمت نهایی 
سرویس 2 مگ آپ 16 مگ3 ماهه120 گیگ خارجی یا 480 گیگ داخلیماهانه 40 گیگماهانه 160 گیگ79,500 تومانسفارش
سرویس 2 مگ آپ 16 مگ6 ماهه540 گیگ خارجی یا 2160 گیگ داخلیماهانه 90 گیگماهانه 360 گیگ152,500تومانسفارش
سرویس 2 مگ آپ 16 مگ12 ماهه1080 گیگ خارجی یا 43220 گیگ داخلیماهانه 90 گیگماهانه 360 گیگ287,500تومانسفارش
نام طرحمدت زمانحجم کلی (گیگ)حجم خارجی (بین الملل)حجم داخلیقیمت نهایی 
سرویس 3 مگ آپ 16 مگ3 ماهه150 گیگ خارجی یا 600 گیگ داخلیماهانه 50 گیگماهانه 200 گیگ109,000تومانسفارش
سرویس 3 مگ آپ 16 مگ6 ماهه300 گیگ خارجی یا 1200 گیگ داخلیماهانه 50 گیگماهانه 200 گیگ212,500تومانسفارش
سرویس 3 مگ آپ 16 مگ12 ماهه600 گیگ خارجی یا 2400 گیگ داخلیماهانه 50 گیگماهانه 200 گیگ403,000تومانسفارش

جشنواره سرویس های غیرحجمی  غزال وفاداری پاییزه با دوماه هدیه

نام طرحمدت زمانحجم کلی (گیگ)حجم خارجی (بین الملل)حجم داخلیقیمت نهایی 
سرویس 512kb آپ 2 مگ8 ماهه80 گیگ خارجی یا 320 گیگ داخلیماهانه 10 گیگماهانه 40 گیگ76,000 تومانسفارش
سرویس 512kb آپ 2 مگ16 ماهه160 گیگ خارجی یا 640 گیگ داخلیماهانه 10 گیگماهانه 40 گیگ143,500تومانسفارش

نام طرحمدت زمانحجم کلی (گیگ)حجم خارجی (بین الملل)حجم داخلیقیمت نهایی 
سرویس 1 مگ آپ 16 مگ8 ماهه200 گیگ خارجی یا 800 گیگ داخلیماهانه 25 گیگماهانه 100 گیگ123,000تومانسفارش
سرویس 1 مگ آپ 16 مگ16 ماهه400 گیگ خارجی یا 1600 گیگ داخلیماهانه 25 گیگماهانه 100 گیگ231,000تومانسفارش

نام طرحمدت زمانحجم کلی (گیگ)حجم خارجی (بین الملل)حجم داخلیقیمت نهایی 
سرویس 2 مگ آپ 16 مگ8 ماهه320 گیگ خارجی یا 1280 گیگ داخلیماهانه 40 گیگماهانه 160 گیگ152,500تومانسفارش
سرویس 2 مگ آپ 16 مگ16 ماهه640 گیگ خارجی یا 2560 گیگ داخلیماهانه 40 گیگماهانه 160 گیگ287,500تومانسفارش

ترافیک مازاد  آستانه مخصوص طرح های قدیم و جدید

توجه : مشترکین حجمی قدیم فقط حجم بین الملل اعمال  خواهد شد و مشترکین حجمی جدید (مصوبه ۲۶۶) ترکیبی از حجم های داخلی و خارجی اعمال خواهد شد.
برای مثال ۴۰ گیگ ترافیک مازاد غیر حجمی برای طرح های قدیم ۱۰ گیگ و برای طرح های غیرحجمی جدید ۴۰ گیگ اعمال خواهد شد.

 ( ترافیک [حجم] باقی مانده از قبل، در طرح های بعدی قابل استفاده می باشد و نمی سوزد )

ضریب مصرف سایتهای داخلی و بین الملل ۱ به ۴ می باشد.

12 گیگ ترافیک مازاد غیر حجمی
6500 تومان
3 گیگ بین الملل مخصوص طرح های قدیم
12 گیگ داخلی یا 3 گیگ بین الملل مخصوص طرح های جدید
20 گیگ ترافیک مازاد غیر حجمی
10300 تومان
5 گیگ بین الملل مخصوص طرح های قدیم
20 گیگ داخلی یا 5 گیگ بین الملل مخصوص طرح های جدید
40 گیگ ترافیک مازاد غیر حجمی
19500تومان
10 گیگ بین الملل مخصوص طرح های قدیم
40 گیگ داخلی یا 10 گیگ بین الملل مخصوص طرح های جدید
80 گیگ ترافیک مازاد غیر حجمی
38000 تومان
20 گیگ بین الملل مخصوص طرح های قدیم
80 گیگ داخلی یا 20 گیگ بین الملل مخصوص طرح های جدید
200 گیگ ترافیک مازاد غیر حجمی
92500 تومان
50 گیگ بین الملل مخصوص طرح های قدیم
200 گیگ داخلی یا 50 گیگ بین الملل مخصوص طرح های جدید
400 گیگ ترافیک مازاد غیر حجمی
174400 تومان
100 گیگ بین الملل مخصوص طرح های قدیم
400 گیگ داخلی یا 100 گیگ بین الملل مخصوص طرح های جدید

خدمات دیگر سامانه نت ۲۰۲۰

جهت خرید سرویس ویژه جشنواره یکساله نامحدود اینترنت پرسرعت عصر تلکام کلیک کنید

درباره نت ۲۰۲۰ ، اینترنت برتر مخابرات خراسان رضوی

شماره تلفن ۳۸۴۸۱۱۷۲ -۰۵۱ یا ۰۹۳۰۶۲۰۲۰۹۵ آماده به پاسخگویی

Z

تعهدات

رضایت مشتریارائه خدمات به مشتریمدیریت نوینهمگام با دانش روزمشتری مدایرهبری و ثبات در مقاصدمدیریت بر اسا س فرآینده هامشارکت و توسعه کارکنانیادگیری ، نوآوری و بهبود مداومتوسعه شراکت هامسئولیت های اجتماعی
\

ماموریت ، چشم انداز و ارزش های سازمانی

“نت ۲۰۲” می کوشد در ایران، به مشتریان خود اعم از سازمان ها، موسسات، شرکت ها و عموم افراد، با اتکا به توانمندی، دانش و پشتکار کارکنان شایسته خود، خدماتی ارزنده، نوآورانه و با بهترین کیفیت در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات مبتنی بر وب ارائه دهد. بی شک در راه سختی که انتخاب کرده است، رضایت مندی مشتریان و کارکنان، مهمترین ارزش زیربنایی است که “شرکت ارتباطات سیب سبز” بر آن تکیه کرده است.

نت ۲۰۲۰ در یک نگاه

شرکت ارتباطات سیب سبز(نت ۲۰۲۰) یکی از برزگترین شرکت های صنعت IT مشغول به فعالیت بوده و همگام با پیشگامان این صنعت تلاش می نماید تا همواره با استفاده از جدیدترین تکنولوژی های روز و با سرمایه گذاری مناسب خدمات قابل قبول و متمایزی را ارائه نماید . مهم ترین خدمات و فعالیت های این شرکت ارائه خدمات گسترده دسترسی به اینترنت پرسرعت (+۲ ADSL) ، ارئه ی شبکه ی اختصاصی مجازی شهری ، بین شهری و بین استانی ، پشتیبانی فنی و خدمات کامپیوتری، ارائه خدمات مرکز داده ها همچون میزبانی وب ، اشتراک فضا ، سرور اختصاصی ، راه اندازی و پیاده سازی شبکه ، بهینه سازی و طراحی سایت و … می باشد .

سخن مدیر عامل

دوست عزیز، از اینکه از این صفحه بازدید می کنید بسیار سپاسگزارم. گرچه امروز دغدغه مشترک ما بهبود کیفیت دسترسی به اینترنت و سایر خدمات است، اما من و همکارانم چشم انداز بلندی، فراتر از مرزهای جغرافیایی برای سیب سبز ترسیم کرده ایم، جایگاهی که برای هر ایرانی افتخار آفرین باشد. اما بی شک این امر بدون همراهی و همیاری شما عزیزان میسر نمی شود. از تک تک شما تشکر میکنم که تمامی کمبودها را صبورانه تحمل می کنید و به شما قول میدهم که من و همکارانم تمام تلاشمان را برای ارتقای کیفیت خدمات با روشهای منطقی و مهندسی و نیز ارائه سرویسهای جدید و جذاب و در نهایت جلب رضایت شما انجام دهیم.

دفتر مشهد

مشهد، خیابان راهنمایی، برج تجاری و اداری سلمان، طبقه سوم، واحد ۱۲

تماس با ما

شماره سراسری :

۳۸۴۸۱۱۷۲-۰۵۱ یا ۰۹۳۰۶۲۰۲۰۹۵

پشتیبانی تلگرام : net2020support@

کانال ارتباطی ما در تلگرام : net2020@